Thông báo trúng thưởng

Hãy mua vé Xổ số Thừa Thiên Huế CHỦ NHẬT  THỨ HAI hàng tuần để trở thành khách hàng may mắn tiếp theo! 

Xem tiếp »

Hình ảnh

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 BÁO CAO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

BÁO CÁO MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

 BÁO CÁO MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Theo quy định tại Nghị định 47/2021

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Địa chỉ nhận thưởng

VPĐD tại Khánh Hòa
P. PHÁT HÀNH TRẢ THƯỞNG
VPĐD tại Đà Nẵng
VPĐD tại Quảng Ngãi
VPĐD tại Bình Định
VPĐD tại Ninh Thuận
VPĐD tại Gia Lai, Kon Tum
VPĐD tại Đăk Lăk, Đăk Nông
Cổng thông tin tỉnh Thừa Thiên HuếCổng thông tin Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếĐIỆN LỰC THỪA THỪA THIÊN HUẾCÔNG TY TNHH MTV XD VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾVNPT