Thông báo trúng thưởng

Chúc mừng khách hàng tại Huế đã trúng thưởng 02 vé Đặc Biệt và 08 vé phụ Đặc Biệt của Thừa Thiên Huế KH 46 - 18, ngày 12/11/2018 trị giá 4,4 tỷ đồng

Xem tiếp »

Hình ảnh

Công khai tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

 Báo cáo tài chính năm 2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT

 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯƠNG NĂM 2017 - 2018

 BÁO CÁO CHẾ DỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG NĂM 2017 - 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2016

Địa chỉ nhận thưởng

VPĐD tại Khánh Hòa
P. PHÁT HÀNH TRẢ THƯỞNG
VPĐD tại Đà Nẵng
VPĐD tại Quảng Ngãi
VPĐD tại Bình Định
VPĐD tại Ninh Thuận
VPĐD tại Gia Lai, Kon Tum
VPĐD tại Đăk Lăk, Đăk Nông
Cổng thông tin tỉnh Thừa Thiên HuếCổng thông tin Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếĐIỆN LỰC THỪA THỪA THIÊN HUẾCÔNG TY TNHH MTV XD VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾVNPT