Thông báo trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng đã trúng thưởng 02 vé Đặc biệt15 vé Phụ Đặc biệt trị giá 4.750.000.000đ. Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành CHỦ NHẬT ngày 28/8/2022 mang ký hiệu H69-22.

Hãy mua vé xổ số Thừa Thiên Huế váo CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo! 

Xem tiếp »

Hình ảnh

Khách Hàng Trúng Thưởng

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng đã trúng thưởng 02 vé Đặc biệt15 vé Phụ Đặc biệt trị giá 4.750.000.000đ. Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành CHỦ NHẬT ngày 28/8/2022 mang ký hiệu H69-22.

Hãy mua vé xổ số Thừa Thiên Huế váo CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo! 

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng đã trúng thưởng 02 vé Đặc biệt08 vé Phụ Đặc biệt  trị giá 4.400.000.000đ.  Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành THỨ HAI ngày 01/8/2022 mang ký hiệu H62-22.

Hãy mua vé xổ số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo! 

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng đã trúng thưởng 02 vé Đặc biệt06 vé Phụ Đặc biệt  trị giá 4.300.000.000đ  Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành CHỦ NHẬT ngày 31/7/2022 mang ký hiệu H61-22

Hãy mua vé Xổ số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo!

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng trúng thưởng 02 vé Đặc biệt01 vé phụ Đặc biệt  trị giá 4.050.000.000đ   Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành CHỦ NHẬT ngày 27/7/2022 mang ký hiệu H59-22.

Hãy mua vé Xổ số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành khách hàng may mắn tiếp theo! 

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng trúng thưởng 02 vé Đặc biệt 10 vé phụ Đặc biệt  trị giá 4.500.000.000đ. Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành CHỦ NHẬT ngày 10/7/2022 mang ký hiệu H55-22.

Hãy mua vé Xổ số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬT THỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo! 

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng đã trúng thưởng 02 vé Đặc biệt và 08 vé phụ Đặc biệt  trị giá 4.400.000.000đ. Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành THỨ HAI ngày 20/6/2022 mang ký hiệu H50-22.

Hãy mua vé Xổ số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo! 

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng đã trúng thưởng 01 vé Đặc biệt 08 vé phụ Đặc biệt  trị giá 2.400.000.000đ  Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành THỨ HAI ngày 05/6/222 mang ký hiệu H45-22

Hãy mua vé Xổ số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo! 

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng trúng thưởng 02 vé Đặc biệt15 vé phụ Đặc biệt  trị giá 4.750.000.000đ  Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành THỨ HAI ngày 16/5/2022 mang ký hiệu H40-22

Hãy mua vé số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo! 

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng quý khách hàng đã trúng thưởng 02 vé Đặc biệt04 vé phụ Đặc biệt  trị giá 4.200.000.000đ  Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiêt Thừa Thiên Huế phát hành THỨ HAI ngày 09/5/2022 mang ký hiệu H38-22

Hãy mua vé số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬT và THỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo!

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng

Xin chúc mừng khách hàng đã trúng thưởng 01 vé Đặc biệt2 vé phụ Đặc biệt trị giá 2.100.000.000đ Do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành CHỦ NHẬT ngày 08/5/2022 mang ký hiệu H37-22

Hãy mua vé số Thừa Thiên Huế vào CHỦ NHẬTTHỨ HAI hàng tuần để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo!

Địa chỉ nhận thưởng

VPĐD tại Khánh Hòa
P. PHÁT HÀNH TRẢ THƯỞNG
VPĐD tại Đà Nẵng
VPĐD tại Quảng Ngãi
VPĐD tại Bình Định
VPĐD tại Ninh Thuận
VPĐD tại Gia Lai, Kon Tum
VPĐD tại Đăk Lăk, Đăk Nông
Cổng thông tin tỉnh Thừa Thiên HuếCổng thông tin Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếĐIỆN LỰC THỪA THỪA THIÊN HUẾCÔNG TY TNHH MTV XD VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾVNPT