Thông báo trúng thưởng

Hãy mua vé Xổ số Thừa Thiên Huế CHỦ NHẬT

 THỨ HAI hàng tuần để trở thành khách hàng may mắn tiếp theo! 

Xem tiếp »

Hình ảnh

Quy định của Nhà nước

QUY ĐỊNH SỐ 131-QĐ/TW NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TOÁN.

Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

 Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC

 Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC

Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số

Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số

Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP

 Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP

Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số 

Địa chỉ nhận thưởng

VPĐD tại Khánh Hòa
P. PHÁT HÀNH TRẢ THƯỞNG
VPĐD tại Đà Nẵng
VPĐD tại Quảng Ngãi
VPĐD tại Bình Định
VPĐD tại Ninh Thuận
VPĐD tại Gia Lai, Kon Tum
VPĐD tại Đăk Lăk, Đăk Nông
Cổng thông tin tỉnh Thừa Thiên HuếCổng thông tin Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếĐIỆN LỰC THỪA THỪA THIÊN HUẾCÔNG TY TNHH MTV XD VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾVNPT