Thông báo trúng thưởng

Hãy mua vé Xổ số Thừa Thiên Huế CHỦ NHẬT  THỨ HAI hàng tuần để trở thành khách hàng may mắn tiếp theo! 

Xem tiếp »

Hình ảnh

Bạn cần biết

QUY ĐỊNH SỐ 131-QĐ/TW NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TOÁN.

Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 2 NĂM 2023

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 2 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 Báo cáo số: 347/BC-XSTTH ngày 27/7/2023 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế về Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

BÁO CÁO SỐ 172 NGÀY 25/4/2023

 BÁO CÁO SỐ 172 NGÀY 25/4/2023

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ THỪA THIÊN HUẾ

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 1 NĂM 2023

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 1 NĂM 2023

Địa chỉ nhận thưởng

VPĐD tại Khánh Hòa
P. PHÁT HÀNH TRẢ THƯỞNG
VPĐD tại Đà Nẵng
VPĐD tại Quảng Ngãi
VPĐD tại Bình Định
VPĐD tại Ninh Thuận
VPĐD tại Gia Lai, Kon Tum
VPĐD tại Đăk Lăk, Đăk Nông
Cổng thông tin tỉnh Thừa Thiên HuếCổng thông tin Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếĐIỆN LỰC THỪA THỪA THIÊN HUẾCÔNG TY TNHH MTV XD VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾVNPT