Thông báo trúng thưởng

Chúc mừng khách hàng tại Huế đã trúng thưởng 02 vé Đặc Biệt và 08 vé phụ Đặc Biệt của Thừa Thiên Huế KH 46 - 18, ngày 12/11/2018 trị giá 4,4 tỷ đồng

Xem tiếp »

Hình ảnh

Bạn cần biết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2015

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA HẰNG NĂM

Bảng đăng ký thi đua hằng năm (của tập thể và cá nhân)

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

 Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI LAO ĐỘNG, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Phiếu đánh giá xếp loại Lao động;

Phiếu đánh giá xếp loại Đoàn viên Công đoàn; 

 

Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

 Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC

 Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC

Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số

Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số

Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP

 Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP

Địa chỉ nhận thưởng

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
P. PHÁT HÀNH TRẢ THƯỞNG
VPĐD tại Đà Nẵng
VPĐD tại Quảng Ngãi
VPĐD tại Bình Định
VPĐD tại Ninh Thuận
VPĐD tại Gia Lai, Kon Tum
VPĐD tại Đăk Lăk, Đăk Nông
Cổng thông tin tỉnh Thừa Thiên HuếCổng thông tin Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếĐIỆN LỰC THỪA THỪA THIÊN HUẾCÔNG TY TNHH MTV XD VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾMain - Huda